Overheid van Nu: Over de NSOB essay 'Naar een nieuw fundament. Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning'

NSOB | Overheid van Nu: Over de NSOB essay 'Naar een nieuw fundament. Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning'

Overheden werken steeds vaker opgavegericht, domeinoverstijgend, en vanuit een brede netwerksamenwerking. De meerwaarde daarvan zien de meeste partijen wel in, maar hoe leg je verantwoording af op een manier die past bij de eigen organisatie én recht doet aan de samenwerking? Het NSOB-rapport ‘Naar een nieuw fundament’ biedt handvatten.

Lees hier het gehele artikel op Overheid van Nu

Lees hier de essay 'Naar een nieuw fundament. Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning' (link)

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook