Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal
Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Bram van Vulpen
Mark van Twist
Andrea Frankowski
Paul Frissen
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Sturen in netwerken

In dit essay bestuderen we hoe de rol van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerkingsverbanden met partijen uit het zorgveld uitpakt. Concreet bestuderen we vier beleidsprogramma’s waarin het ministerie de afgelopen vijftien jaar partnerships is aangegaan met zorgaanbieders en andere partijen: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment Regelarme Instellingen en Waardigheid en trots. Vraag daarbij is hoe het ministerie in de praktijk balanceert tussen de rol van regievoerder en van partner in de samenwerking.

Gerelateerde publicaties

Omgaan met onvrede

Overheid in een samenleving van on-verschijnselen

In dit essay schetsen we een beeld van de verschillende verklaringen voor maatschappelijke onvrede (grondtonen) en belichten we de rol van de overheid (perspectieven).

Thema's
Sturen in netwerken

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

De afgelopen 50 jaar is de rijksdienst flink veranderd, maar hoe zien we die verandering? De tentoonstelling helpt ons om anders te kijken. Naar toen, maar ook nu. In dit essay willen we opnieuw leren kijken naar verandering van de rijksdienst.

Thema's
Politiek en bestuur

Patronen van politiek

De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud

In de gemeente Arnhem hebben in één bestuursperiode twee collegebreuken plaatsgevonden en zijn er vier wethouders afgetreden: dat wijst op een negatieve bestuurscultuur die de stad en zijn bestuur schade berokkent en het vertrouwen in de politiek aantast. Dit essay gaat over die Arnhemse bestuurscultuur.

Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier waarop invulling is gegeven aan samenwerking in vier beleidsprogramma's van de afgelopen vijftien jaar: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment regelarme instellingen en

Thema's
Sturen in netwerken

Effectief sturen met multi-level governance

Snel en slim schakelen tussen schalen

In dit essay beschrijven we de manier waarop meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en gaan we in op de uitdagingen die zich daarbij voordoen, aan de hand van Frequently Asked Questions (FAQ's). 

Thema's
Sturen in netwerken