T.A.M.
Myrthe
van
Delden
MSc
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024931
Myrthe van Delden

Myrthe van Delden is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en rondde haar master Management of Governance Networks af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een onderzoek naar de invloed van nudging op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Publicatie portfolio

Oog voor het overige

Evaluatie van de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de NSOB onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming van het incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 en de wijze waarop de toenmalig staatssecretaris en Tweede Kamer hierover zijn geïnformeerd.

Thema's
Politiek en bestuur

Leren van doen

Ervaringen met samenwerken in het IBP

Sinds februari 2018 wordt er samengewerkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan tien grote maatschappelijke opgaven. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. In dit essay kijken we naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal van de concrete regionale samenwerkingen

Thema's
Sturen in netwerken

Verdeel(de) verantwoordelijkheid

Een reflectie op samenwerking bij de aanpak van droogte in de Achterhoek

Dit essay verkent de problematiek van droogte in de Achterhoek. De afgelopen eeuw zijn er miljarden geïnvesteerd in de strijd tegen het water, door de aanhoudende droogte staan we nu echter voor een nieuwe uitdaging: een tekort aan water.

Thema's
Sturen in netwerken

Dromen voor Doeners

Een reflectie op de werkwijze van Groene Cirkels

In dit essay brengen we de werkwijze van Groene Cirkels in beeld. Groene Cirkels is een vorm van innovatie waarin bedrijfsbelangen en verduurzaming samen gaan. Dat gebeurt langs een weg die elk van de betrokken partijen voor hen essentiële baten oplevert en die geen van hen alleen kan realiseren. Partijen zoeken naar een gemeenschappelijke droom waarin ze hun eigen strategische ambities kunnen

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

De opgave aan tafel

De praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven

Steeds vaker zijn er organisaties die de maatschappelijke opgave centraal proberen te stellen. Zo ook het ministerie van Justitie & Veiligheid, die een beweging in gang heeft gezet om de maatschappelijke opgave meer centraal te stellen in de realisatie van de beleidsagenda. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag als uitgangspunt wordt genomen en er wordt gekeken om welke publieke waarde het

Thema's
Strategie en toekomst