T.A.M.
Myrthe
van
Delden
MSc
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024931
Myrthe van Delden

Myrthe van Delden is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Zij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en rondde haar master Management of Governance Networks af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een onderzoek naar de invloed van nudging op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Publicatie portfolio

Overleg in Beweging

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving

Hoewel pas sinds 2018 wordt gesproken over het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), moeten we voor de oprichting van wettelijk vastgesteld overleg tussen overheid en samenleving terug naar 1992. Binnen het OFL komen de verschillende perspectieven op wat ‘goed’ overleg is samen, inclusief mogelijke spanningen die bestaan tussen de verschillende perspectieven. Het zijn spanningen die in de

Verantwoorden over vertrouwenswerk - een kwestie van tellen én vertellen

Een kwestie van tellen én vertellen

Goed vertrouwenswerk binnen een organisatie vergt meer dan het instellen en faciliteren van vertrouwenspersonen. Een veilige werkomgeving komt tot stand doordat de principes en paradoxen van vertrouwenswerk verankerd raken in de waarden en de cultuur van de organisatie. Dit kan worden aangemoedigd als vertrouwenswerk wordt geteld en hierover wordt verteld op een manier die rekenschap geeft over

Thema's
Politiek en bestuur

Signalen schatten

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Thema's
Strategie en toekomst

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode.

Thema's
Politiek en bestuur