Denktanks in beweging

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij
Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Strategie en toekomst

Denktank is een containerterm, waarachter een moeilijk op een noemer te verenigen geheel aan betekenissen schuilgaat. Hoe opereren denktanks, in een steeds grenzenlozer wordende wereld van informatieproductie en ideeënuitwisseling?

Gerelateerde publicaties

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het om nieuwe? Of om beide? 

Thema's
Politiek en bestuur

Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen

Dit essay verkent het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen. Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn.

Thema's
Politiek en bestuur

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Bestuurskundige reflecties

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies georganiseerd, waarin wetenschappers en bestuurders, managers, praktijkmensen en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangingen over de opgaven, waarden, kansen en bedreigingen van vandaag en morgen.

Thema's
Politiek en bestuur

Dienen en beïnvloeden

Verhalen over ambtelijk vakmanschap

Dit boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB.

Thema's
Politiek en bestuur

Signalen schatten

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Thema's
Strategie en toekomst