Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Eindrapport
Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair! Eindrapport
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Rachel Greer, Roel van Raak, Laura Schröer, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Om ondernemers verder te helpen is daarom het ‘Versnellingshuis Nederland Circulair!’ opgericht. Het Versnellingshuis is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (en uitvoeringsorganisaties), VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Deze organisatie richt zich via diverse instrumenten onder meer op het verder helpen van ondernemers om een volgende stap te maken in circulair ondernemen en op het aanjagen van regionale transities en ketenorganisaties. In samenwerking met DRIFT voerden we een evaluatie uit van het Versnellingshuis, die nu halverwege de vijf-jaar-periode is waaraan partijen zich initieel hebben verbonden. De evaluatie richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode. Is bijvoorbeeld voldoende duidelijk welke versnelling dit huis eigenlijk voor wie inzet? 

Het Versnellingshuis is een netwerkorganisatie, die zichzelf ook weer in een sterk netwerk bevindt en vooral faciliterende en responsieve rollen vervult. In het rapport reflecteren we op de governance en de verschillende instrumenten die het Versnellingshuis inzet, waaronder de online community, de offline ‘matching’-activiteiten, en de zogenaamde moonshot-campagnes of doorbraakprojecten. Onze belangrijkste aanbeveling is om ‘additionaliteit’ voor ondernemers en voor de transitie op systeemniveau centraal te stellen. Het Versnellingshuis is namelijk niet af. Sinds de start in 2019 zijn een aantal zaken goed op de rit gekomen en tegelijkertijd komt er uit deze evaluatie ook een aantal aandachtspunten die vragen om bezinning op de rol, positie en strategie van het Versnellingshuis. Bovendien gaat binnen de sectoren de transitiedynamiek verder, wat kan betekenen dat de meerwaarde dit het Versnellingshuis te bieden heeft ook verandert.