Naar een (ge)laagde strategie

Een evaluatie van het Interdepartementaal Programma BioBased Economy
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist, Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Overheidssturing vindt steeds meer plaats in netwerken. Publieke organisaties zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het bereiken van publieke waarde en politieke doelen, maar hebben voor het realiseren van die doelstellingen de inzet van anderen nodig. Dit essay gaat niet over netwerksturing in het algemeen, maar over één voorbeeld daarvan in het bijzonder: het gaat over de toegepaste sturingsstrategie voor de ‘biobased economy’ als opkomende en innovatieve economische sector. Het is een voorbeeld van een onderwerp waarin het netwerk aan zet is én de overheid activiteiten ontplooit om dat netwerk te ondersteunen en te faciliteren. Om de biobased economy te stimuleren is in 2009 het Interdepartementaal Programma BioBased Economy (IPBBE) van start gegaan, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke partijen en partners uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de technologie. De aanpak gaat uit van doelvervlechting van partijen met een gedeeld belang, waardoor een zichzelf versterkende dynamiek ontstaat. Juist door deze partijen samen te brengen kunnen onverwachte ontmoetingen en innovatieve allianties ontstaan. In dit essay analyseren we in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de praktijk van netwerksturing zoals we die rond de biobased economy hebben waargenomen, waarbij we een evaluatiemethode toepassen waarin de nadruk wordt gelegd op de specifieke benadering van het IPBBE, dus met veel oog voor de interactie van partijen en de dynamiek van onderop. Het essay ‘Naar een ge(s)laagde strategie’ vormt de weerslag van dat onderzoeksproces.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur