Taal voor Transitie

NSOB | publicatie Taal voor Transitie
Een reflectie op de sturing van het RES-proces
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Petra Ophoff, Jitske van Popering-Verkerk, Bruno Koopmans
Thema's
Strategie en toekomst

Op alle niveaus van de samenleving werken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden aan de energietransitie: de verandering naar duurzame energie. De overheidssturing die nodig is voor de realisatie van de energietransitie is deels ondergebracht in een regionale aanpak: de Regionale Energie Strategie (RES)-aanpak. Dit zijn bottom-up gevormde regio’s waarin decentrale overheden (gemeenten, waterschap en provincie) met elkaar én met de markt en samenleving komen tot gedragen afspraken over de impact van de transitie op de maatschappij en de leefomgeving. De regio’s geven op hun eigen manier invulling aan de doelen en zetten hun eigen pad uit voor het (grootschalig) opwekken van duurzame energie op land.

In dit essay reiken we de taal aan voor het gesprek over wat de RES’en precies proberen te bereiken en welke verschillende elementen van een ‘goede transitie’ daarbij met elkaar moeten worden verenigd. Daarnaast bieden we taal aan voor hoe in het RES-proces keuzes worden gemaakt. Op die manier beschrijven we waarom interventies en gerichte inzet van overheidssturing belangrijk zijn voor het slagen van de energietransitie en biedt het een gemeenschappelijke taal om het gesprek te voeren over wat een goede RES is en hoe een goed RES-proces er uit ziet.

 

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur