Taal voor Transitie

NSOB | publicatie Taal voor Transitie
Een reflectie op de sturing van het RES-proces
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Petra Ophoff
Jitske van Popering-Verkerk
Bruno Koopmans
Thema's
Strategie en toekomst

Op alle niveaus van de samenleving werken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisatie en overheden aan de energietransitie: de verandering naar duurzame energie. De overheidssturing die nodig is voor de realisatie van de energietransitie is deels ondergebracht in een regionale aanpak: de Regionale Energie Strategie (RES)-aanpak. Dit zijn bottom-up gevormde regio’s waarin decentrale overheden (gemeenten, waterschap en provincie) met elkaar én met de markt en samenleving komen tot gedragen afspraken over de impact van de transitie op de maatschappij en de leefomgeving. De regio’s geven op hun eigen manier invulling aan de doelen en zetten hun eigen pad uit voor het (grootschalig) opwekken van duurzame energie op land.

In dit essay reiken we de taal aan voor het gesprek over wat de RES’en precies proberen te bereiken en welke verschillende elementen van een ‘goede transitie’ daarbij met elkaar moeten worden verenigd. Daarnaast bieden we taal aan voor hoe in het RES-proces keuzes worden gemaakt. Op die manier beschrijven we waarom interventies en gerichte inzet van overheidssturing belangrijk zijn voor het slagen van de energietransitie en biedt het een gemeenschappelijke taal om het gesprek te voeren over wat een goede RES is en hoe een goed RES-proces er uit ziet.

 

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur