Leeratelier Gedrag en Bestuur

Momenteel loopt de derde editie van het Leeratelier Gedrag en Bestuur. Het is nog niet bekend wanneer de vierde editie start. Bent u geïnteresseerd in de opleiding en ontvangt u graag informatie over de nieuwe startdatum, mail dan naar Sandra Poldermans (poldermans@nsob.nl).

Bij alle complexe vraagstukken waarvoor de overheid zich gesteld ziet, speelt gedrag en gedragsbeïnvloeding een grote rol. Van de klimaattransitie tot aan minder afval op straat, van de aanpak van ondermijning tot aan zakkenrollers, en van mensen met problematische schulden tot aan de communicatie van de Belastingdienst. Steeds spelen bewuste en onbewuste gedragskeuzes een grote rol in de realisatie van publieke waarden. Dat maakt het voor ambtenaren relevant om kennis van gedrag op te doen om die vervolgens toe te kunnen passen in de eigen praktijk.

Voor wie
Senior beleidsmakers (gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau)
Duur
7 maanden
Studiebelasting
7 dagen + voorbereidingstijd [de eerstvolgende startdatum is nog niet vastgesteld]
Deelnamekosten
€ 4.990,--, BTW vrij (prijspeil 2022)
Decaan

Prof. dr. Thomas Schillemans

Opleidingsmanager

Marije Huiting MSc

070 – 3024930

huiting@nsob.nl

Projectmanager

Sandra Poldermans

070 – 3024918

poldermans@nsob.nl

In dit leeratelier staat centraal hoe beleid, uitvoering en toezicht kan worden versterkt door inzicht in menselijk gedrag te combineren met kennis over hoe dat gedrag gestuurd kan worden. Het biedt deelnemers praktische handvatten om binnen hun eigen werk mee aan de slag te kunnen. Onder leiding van diverse docenten (waaronder Prof.dr. Denise de Ridder, dr. Klaas Dijkhoff en prof.dr. Paul Frissen) gaan we in op de verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding en de grenzen daarvan. Daarnaast gaan we op bezoek bij praktijken waar gebruik wordt gemaakt van dergelijke inzichten om zo inspiratie te krijgen voor onze eigen praktijk.

Het leeratelier is bedoeld voor senior ambtenaren, werkzaam bij beleid, uitvoering of toezicht, die voor de effectiviteit van hun werk (mede) afhankelijk zijn van gedrag(sverandering) bij burgers en willen weten wat zij in hun eigen praktijken met gedragskennis wel (en niet) kunnen bereiken. De interactieve werkwijze en diverse samenstelling van het leeratelier, vraagt om een open en actieve houding zodat deelnemers van elkaars vraagstukken leren en elkaar inspireren.

Voor de actuele programmabeschrijving van het leeratelier, de cursusdata en meer informatie over dit leeratelier kunt u contact opnemen met Marije Huiting via huiting@nsob.nl.

 

[Als u op dit ogenblik de brochure aanvraagt, ontvangt u de versie die betrekking heeft op de opleiding die in maart 2022 van start is gegaan. U ontvangt automatisch de nieuwe brochure zodra deze gereed is.]

Ontvang de brochure voor Leeratelier Gedrag en Bestuur direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.