Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

We zijn voornemens de volgende uitvoering van dit leeratelier te laten starten in november 2024.

Het leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs beleid wordt verzorgd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met het Ministerie van OCW.

Voor wie
Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen
Schaal
12 t/m 15
Duur
7 maanden - Voorgenomen start november 2024
Studiebelasting
120 uur
Deelnamekosten
€5.600,-- (BTW vrij)
Decaan

Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof

Opleidingsmanager

Andrea Frankowski MSc

070 – 3024936

frankowski@nsob.nl

Projectmanager

Drs. Marije Plooij-van Ruiten

070 - 302 79 21

plooij@nsob.nl

In dit Leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van het Hoger Onderwijs. Onder begeleiding van topdocenten uit wetenschap en praktijk, wordt de betekenis van actuele maatschappelijke trends verkend. Er zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. Daarbij daagt het deelnemers uit om relevante inzichten te verbinden aan de eigen werkpraktijk en te reflecteren op het Hoger Onderwijs van nu, én de toekomst.

Het Leeratelier bestaat uit acht bijeenkomsten waarin drie trends centraal staan: 1. Veranderende arbeidsmarkt, flexibilisering en lifelong learning; 2. Internationalisering van de studentenpopulatie en het curriculum; 3. Digitalisering en opkomst van online onderwijs (waaronder MOOC’s).

De leergang is bedoeld voor (strategisch) beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hogescholen en universiteiten), van ministeries (Ministerie van OCW, maar daarnaast ook SZW en EZ), onderwijsgerelateerde instellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU) of andere onderwijsorganen (zoals de Onderwijsraad en NWO).

De tiende uitvoering van het Leeratelier Strategisch HO Beleid start op dinsdag 14 november 2023.

Ontvang de brochure voor Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
Het Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs heeft mijn gedachtes over het hoger onderwijs aangescherpt en dat geeft mij een extra basis in mijn dagelijks werk.
Drs. Emilie Hilbers - Open Universiteit Heerlen | Alumnus