Leergang Screening en Risicoweging

In de Leergang Screening en Risicoweging staat de ontwikkeling van het vak van screenen én het vakmanschap van de screener centraal. Om het vak van screener uit te kunnen voeren hebben screeningsorganisaties toegang tot exclusieve bronnen en kunnen de medewerkers op basis daarvan tot een zorgvuldig oordeel komen over de integriteit van personen en organisaties. De medewerkers van deze organisaties hebben de kennis en ervaring om daarbij de afweging te maken tussen het belang van het individu of de organisatie aan de ene kant en het belang van de samenleving aan de andere kant.

De omgeving waarin de overheid opereert is aan grote veranderingen onderhevig. Dat geldt ook voor screeningsorganisaties. Om de organisatiedoelen te kunnen blijven realiseren moeten deze organisaties zich verhouden tot de veranderende context. Dat vraagt de ene keer om meebewegen en de andere keer juist om tegenbewegen. Dat vereist een duidelijke visie op het eigen vakmanschap van screenen en het bijbehorende repertoire in de context van deze veranderingen. Het doel van de leergang is om de ontwikkeling van het vakmanschap van screenen in een ruimere context te stimuleren.

Voor wie
Medewerkers die werkzaam zijn binnen een organisatie met een publiekrechtelijke taak die screeningsactiviteiten verrichten
Duur
april t/m november 2024 (11 lesdagen)
Startdatum
Inschrijfdeadline
Deelnamekosten
€ 6.000,- BTW vrij
Decaan

Jorgen Schram

Opleidingsmanager

Laura Schröer 

schroer@nsob.nl

070-302 49 10

Projectmanager

Cheryll van Leeuwaarde

leeuwaarde@nsob.nl

070-302 49 10

De leergang is open voor deelnemers van diverse organisaties met een publiekrechtelijke taak die screeningsactiviteiten verrichten. In het traject verkennen en verdiepen deelnemers kennis en inzichten over het werk van een screeningsautoriteit in een bredere (maatschappelijke en politiek-bestuurlijke) context en verbinden dat met de eigen werkpraktijk.

Om het blikveld van deelnemers te verbreden en de kennis over en het inzicht in het krachtenveld waarvan zij onderdeel uitmaken te vergroten, stelt de leergang drie kernthema’s centraal: screenen in de context van (1) een ontwikkelend openbaar bestuur, (2) technologische en digitale ontwikkelingen en (3) een veranderende maatschappij. Binnen deze kernthema’s bespreken we diverse deelonderwerpen. Elke kernmodule kent een gelijke opbouw met masterclasses, praktijkbezoeken en reflectie.

Ontvang de brochure voor Leergang Screening en Risicoweging direct in uw inbox
De algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur zijn hier te downloaden.
Het vak van screenen kenmerkt zich door professionele dilemma’s. In deze leergang staan we stil bij de hoge mate van professionaliteit en vakmanschap die het vraagt om continu de balans te bewaken tussen het beschermen van het algemene belang en het borgen van individuele vrijheid.
Jorgen Schram, decaan leergang Screening en Risicoweging
Citaat