Nieuwe publicatie - Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag

In deze nieuwe NSOB-publicatie gaan we dieper in op de vraag hoe samenwerking en informatie-uitwisseling verloopt tussen instanties die deel uitmaken van verschillende ketens in Almelo. De aanleiding daarvoor vormt het zogenaamde ‘kruisboogincident’ dat vorig jaar in de gemeente Almelo heeft plaatsgevonden. Het onderzoek heeft tot doel te begrijpen welke patronen er achter een incident als dit schuilgaan. Hoewel de samenwerking en informatie-uitwisseling in Almelo zowel formeel als informeel over het algemeen op orde is, blijkt het toch nog mis te kunnen gaan. In dit onderzoek lopen we vier verklaringen langs die aangeven hoe dit kan. We gaan nader in op (1) onvermijdelijke professionele inschattingen, (2) schurende organisatorische logica’s, (3) een vastlopend systeem en (4) een noodlottige samenloop van omstandigheden. Bij elk van die verklaringen gaan we dieper in op dilemma’s en dynamieken, die maken dat er ook tussen organisaties sprake kan zijn van ‘onbegrepen gedrag’. Hieruit volgen ook een aantal concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Klik hier voor het essay

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook