Opleiden in Corona-tijd bij de NSOB

NSOB | Opleiden in Corona-tijd bij de NSOB

De NSOB verzorgt momenteel grotendeels digitaal onderwijs. In gevallen waar het fysiek organiseren van onderwijs in verband met de inhoud van het programma echt noodzakelijk of gewenst is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat docenten en deelnemers de ruimte hebben om op een prettige en veilige manier de opleiding te volgen:

  • Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus vragen we u thuis te blijven
  • We passen de start- en eindtijden van opleidingsdagen zoveel mogelijk aan, zodat u (gedeeltelijk) buiten de spits kunt reizen
  • We maken het mogelijk dat er 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden, ook bij de keuze van werkvormen
  • De docent of opleidingsmanager geeft bij de start van de opleiding aandacht aan social distancing en hygiëne tijdens de dag
  • Wij zorgen voor voldoende desinfectie-gel voor het wassen van de handen
  • Wij dragen er zorg voor dat opleidingsruimtes voldoende ventilatie hebben
  • Wij stellen het op prijs als u een mondkapje draagt
  • Wij vertrouwen erop dat alle aanwezigen hun gezonde verstand gebruiken en we rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid in het naleven van RIVM regels

Wij zien ernaar uit om met inachtneming van deze maatregelen u weer persoonlijk te kunnen verwelkomen in onze opleidingen. Mochten we vanwege de kabinetsmaatregelen geen fysiek onderwijs kunnen verzorgen, dan zorgen we waar mogelijk voor een online alternatief.

* Deze maatregelen zijn gebaseerd op het Protocol ‘Veilig trainen’ van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA)  https://nobtra.nl/corona-nieuws/protocol-veilig-trainen  

Bent u benieuwd hoe wij de transformatie hebben gemaakt naar digitaal onderwijs? Lees hier het artikel dat wij hierover hebben geschreven.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook