Pop up bijeenkomst - Zeven manieren om je te verhouden tot de omgeving (plus of min twee…) - op 31 mei 2023

NSOB | Pop up bijeenkomst op 31 mei 2023

De zevende Pop-up bijeenkomst staat gepland op woensdag 31 mei met als thema: ‘Zeven manieren om je te verhouden tot de omgeving (plus of min twee…)’.

De lokale praktijk waarin we actief zijn heeft meerdere gezichten: dat blijkt al omdat we hiernaar kunnen kijken vanuit de organisatie waar we mee verbonden zijn, vanuit de opgave waar we aan werken of vanuit de omgeving waarin we leven. Ons valt op dat we niet zelden proberen de omgeving waarin we leven te reduceren tot het gezichtspunt van de organisatie waar we mee verbonden zijn of de opgave waar we aan werken.

Dat helpt natuurlijk niet echt, omdat de geleefde praktijk altijd zoveel meer omvat dan via het gezichtspunt van de organisatie of de opgave te (be)vatten valt. Maar verwoede pogingen tot een dergelijke reductie zie je alom: dan brengen we de sociale omgeving in kaart, geven we omgevingsvergunningen uit, ontwikkelen we methoden voor ‘omgevingsmanagement’ en roepen we een planbureau voor de leefomgeving in het leven…  

Voor ons aanleiding om toch eens stil te staan bij hoe je nu zoal naar de omgeving kan kijken zonder die meteen in te passen. We staan stil bij wat een rijkere waardering van de omgeving toevoegt aan de bekende organisatorische of opgavegerichte blik? Wat brengt het naast die andere insteken, hoe kunnen ze zich verhouden tot elkaar en wat zijn de werkzame bestanddelen hiervan als het gaat om vrijmoedig vernieuwen?

Mooie vragen en kwesties om zonder pasklaar antwoord samen met de nodige vrijmoedigheid te verkennen…

Kijk voor aanmelden en voor meer informatie bij: https://www.nsob.nl/opleidingen/opleidingsaanbod/pop-reeks-vrijmoedig-vernieuwen De zevende bijeenkomst staat gepland op woensdag 31 mei 2023. Aanmelden is mogelijk t/m 25 april 2023.

**************************************************************************

Idee van de pop up reeks

Stel je bij een pop up bijeenkomst een fysiek treffen voor van een dag bij de NSOB met andere vrijmoedige vernieuwers en met ons: Hans Vermaak en Mark van Twist.

Per keer staat tijdens zo een pop up bijeenkomst een bijzonder thema centraal dat aansluit bij kwesties die wij zelf in onderzoek- en advieswerk tegen komen en die we graag samen met anderen verder willen verkennen. Het zijn altijd thema’s die raken aan complexe opgaven. Alleen daarom al is het denken erover nooit ‘af’ – ook voor onszelf niet.  Dit maakt het verloop van de pop up bijeenkomsten (ook voor ons) niet geheel voorspelbaar, al is het ontwerp wel steeds op maat.

De pop up reeks is opgezet voor mensen die zich net als wij druk maken over complexe opgaven, daar met enig succes in hun eigen omgeving aan werken en die graag leren om dat nog krachtiger te doen. Deze mensen kunnen af en toe een rustige ontmoeting en stevige kost wel gebruiken. Met stevige kost bedoelen we ideeën die recht doen aan de complexiteit van ons werk. En met een rustige ontmoeting bedoelen we een moment weg van de dagelijkse drukte, voor een onderzoekend gesprek om die stevige kost te relateren aan de eigen ervaring.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook