Rapport: Als één overheid - Slagvaardig de toekomst tegemoet!

NSOB | Als één overheid - Slagvaardig de toekomst tegemoet!

De studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen presenteert het rapport ‘Als één overheid - slagvaardig de toekomst tegemoet!’

'In het rapport schetsen we hoe overheden zich rondom maatschappelijke opgaven kunnen groeperen en samenwerken 'als één overheid'. Ook onderkennen we de vele voetangels en klemmen die daarbij komen kijken: praktisch en operationeel, maar heel vaak ook principieel en strategisch. We onderkennen knelpunten rondom democratische controle, verantwoording, financiële verhoudingen en allerlei organisatorische bezwaren. We doen ook voorstellen voor de oplossing daarvan. En, misschien wel als kern, we roepen op om per opgave te bezien hoe de terechte principiële en pragmatische problemen van aldaar werkende oplossingen kunnen worden voorzien.

We geven géén blauwdruk, wel een leidraad voor het gesprek over en het ontwerp van rondom maatschappelijke opgaven gegroepeerde interbestuurlijke samenwerkingen. Het rapport levert niet de finale oplossingen, wel helpt het betrokkenen om de goede vragen te stellen en zo hun vraagstuk van de adequate antwoorden te voorzien. Het was een genoegen om aan het rapport te werken en het is een plezier om er verder mee aan de slag te gaan'

Aldus prof.dr. Martijn van der Steen, adjunct-directeur & directeur denktank bij de NSOB, lid van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. Lees hier het gehele rapport 

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen in het kort

Er staan grote opgaven op de maatschappelijke agenda. Opgaven die overheden, taken en regio’s overstijgen. Een overheid die in kan spelen op veranderende omstandigheden en zorgt voor effectieve verbindingen met zowel inwoners als private en maatschappelijke organisaties zodat ook zij hun bijdrage kunnen leveren. Het doel van de studiegroep was om aanbevelingen te doen om zo overheden in staat te stellen gezamenlijke opgaven beter, met meer impact, op te pakken. De studiegroep werkte in opdracht van de voorzitters van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, de financiële portefeuillehouders van de koepels, de staatssecretaris van Financiën en de minister van BZK.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook