Sta even stil: Denkend bestuur in tijden van Corona

NSOB | Sta even stil: Denkend bestuur in tijden van Corona

Het Covid-19-virus, of beter, de wereldwijde Corona-crisis, maakt ontmoetingen, interacties en sessies onmogelijk. Maar omdat de bestuurswetenschap ten tijde van de Corona-crisis juist meer dan ooit te vertellen heeft, is de Vereniging van Bestuurskunde een speciale State of Science gestart met de reeks: S-SoS online.

In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken dragende hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de Corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap, en omgekeerd, wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis, en voor handelingsgevolgen. Natuurlijk spreken bestuurskundige vakgenoten zich in de media en via social media uit, maar nu krijgt u een gerichte reeks aan reflecties, met de vakgenoten – letterlijk – aan het woord, inclusief vakgenoten die we nu wat minder horen, maar wiens kennis wel van groot belang is in relatie tot de crisis.

Thomas Schillemans, hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit Utrecht, tevens wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool NIG (Netherlands Institute of Governance), en verbonden aan de NSOB (Den Haag), onderstreept wat hij eerder betoogde: ten tijde van Corona is ‘denkend bestuur’ belangrijker dan ooit, maar tevens moeilijker dan ooit te realiseren. Denkend bestuur gaat over het mobiliseren van deskundigheid, over oordeelsvermogen, en over reflectiviteit, zodat lastige issues niet alleen politiek of rechtstatelijk juist worden aangepakt, maar tevens inhoudelijk. Dat is extra belangrijk als issues onzekerheid met zich meebrengen, zowel in feitelijke zin (wat is er aan de hand?) als in normatieve zin (hoe wegen we effecten en maatregelen?). Dergelijk denkend bestuur is in algemene zin lastig, bijvoorbeeld doordat mensen graag vasthouden aan wat ze vinden of geloven. Dat heet – in psychologische termen – bevestigingsbias. Daarachter gaat cognitieve luiheid schuil, alsmede het verlangen om sociale posities te behouden. Maar het is helemaal lastig als het onder druk moet plaatsvinden, zoals ten tijde van Corona, en dan vooral in de huidige fase waarin de druk op allerlei manieren toeneemt, inclusief verantwoordingsdruk. Er komen betogingen, mensen stellen de ‘Coronagekte’ aan de kaak, zaken blijken anders uit te pakken of niet te kloppen, maatregelen blijken verkeerd uit te werken. Op dat moment is stil staan bij, reflecteren, en maatregelen herzien verre van gegarandeerd. 

Kijk hier voor de volledige bijdrage.

 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook