Wat betekent het Corona-crisis voor de bestuurswetenschap, en omgekeerd?

NSOB | Corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap, en omgekeerd

Het Covid-19-virus, of beter, de wereldwijde Corona-crisis, maakt ontmoetingen, interacties en sessies onmogelijk. Maar omdat de bestuurswetenschap ten tijde van de Corona-crisis juist meer dan ooit te vertellen heeft, gaat de Vereniging van Bestuurskunde een speciale State of Science reeks starten: S-SoS online.

In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken dragende hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen (en later ook het buitenland) wat de Corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap, en omgekeerd, wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis, en voor handelingsgevolgen. Natuurlijk spreken bestuurskundige vakgenoten zich in de media en via social media uit, maar nu krijgt u een gerichte reeks aan reflecties, met de vakgenoten – letterlijk – aan het woord, inclusief vakgenoten die we nu wat minder horen, maar wiens kennis wel van groot belang is in relatie tot de crisis.

De eerste bijdrage is van prof.dr. Paul 't Hart (Hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en co-decaan aan de NSOB) over crisis leadership. Kijk hier voor de bijdrage.

De komende weken is via deze link staat om de dag een nieuwe digitale minicolleges online, in het schema maandag-woensdag-vrijdag. Zodat u meerdere keren per week een nieuwe blik op de crisis krijgt en kennis kunt nemen van nieuwe c.q. actuele bestuurskundige inzichten. Later zullen we in een aparte reeks – “Lessons learned” – ook toonzettende practitioners aan het woord laten: wat zijn de lessen van het besturen en managen in crisistijd?

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook