De gemeentesecretaris buiten de deur

Vragen bij een antwoord
Voorpagina essay
Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Mark van Twist, Marije Huiting, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

De gemeentesecretaris heeft steeds meer te doen ‘buiten de deur’; gemeenten werken op tal van terreinen samen met allerlei partijen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Er speelt van alles in gemeenteland, wat maakt dat het werk ‘buiten de deur’ niet alleen een actueel vraagstuk is, maar ook een zekere urgentie kent. Dat geldt zeker ook voor gemeentesecretarissen; als adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie komt voor hen steeds indringer de vraag op hoe ze zich verhouden tot de buitenwereld.

De NSOB deed in opdracht van de gemeente Dordrecht, in aanloop naar het jaarlijkse congres van de vereniging van gemeentesecretarissen (VGS) onderzoek naar de rol van de gemeentesecretaris ‘buiten de deur’. Wat houdt dit eigenlijk in? Wat brengt dat mee voor de gemeentesecretaris? Hoeveel tijd vraagt dat en ten koste van wat? Welke ontmoetingen vinden er wel of juist niet plaats?

Om die vragen te onderzoeken worden in het essay drie dimensies uitgelicht: de temporele dimensie (tijd), de narratieve dimensie (taal) en de dramaturgische dimensie (toneel). Deze dimensies worden gebruikt om de veranderende rol van de gemeentesecretaris te duiden, en zo voorbij te komen aan de platitude dat het werk zich ‘meer buiten de deur’ afspeelt.  Deze dimensies staan niet los van elkaar, maar werken op elkaar in. Ze kunnen elkaar versterken, maar ook verzwakken.

Vanuit elk van deze drie dimensies dienen zich reflectievragen aan. Aan de hand van deze vragen kunnen gemeentesecretarissen scherp krijgen wat hun rol is (of zou kunnen zijn) in de diverse netwerken en samenwerkingen van de gemeente.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Over (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur