Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven
Voorkant essay Experimenteren en Opschalen
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz, Petra Ophoff, Marije Huiting, Hans Vermaak, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Experimenteren en opschalen kan op vele manieren gebeuren en er gaat een palet van te maken keuzes achter schuil. Dit essay is geschreven voor 'ontwerpers van arrangementen': publieke functionarissen die voor een maatschappelijk vraagstuk waar ze bij betrokken zijn zoeken naar strategieën, arrangementen en handelingsopties om te zoeken naar nieuwe oplossingen. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch te ontwerpen.

Bij het essay zijn ook werkbladen ontwikkeld, als instrument om gericht te zoeken en betekenis te geven aan de te maken keuzes en te volgen strategie. Er worden vragen aangereikt om tot het ontwerpen voor arrangementen voor experimenteren en opschalen te komen. 

Naast de werkbladen hebben we ook kennisclips opgenomen om de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek uiteen te zetten. Verschillende auteurs belichten elk een ander aspect van het onderzoek. In de teaser worden de centrale thema's van het essay kort besproken aan de hand van zeven vragen over Experimenteren en Opschalen. Voor het essay in vogelvlucht kunt u bij Martijn van der Steen terecht, en Martin Schulz legt uit hoe het essay en de werkbladen te gebruiken zijn. Bent u bezig met het vormgeven van een experiment? Kijk dan de kennisclips over experimenteren van Jorren Scherpenisse en Petra Ophoff. In de kennisclip van Hans Vermaak gaat het over opschalen, en Martin Schulz en Marije Huiting nemen u mee in de verschillende perspectieven op het 'tussen' tussen experimenteren en opschalen.

 

Experimenteren en Opschalen in zeven vragen

Experimenteren en Opschalen in vogelvlucht - Martijn van der Steen 

Hoe het essay en de werkbladen over Experimenteren en Opschalen te gebruiken - Martin Schulz

Experimenteren - Jorren Scherpenisse en Petra Ophoff

Opschalen - Hans Vermaak

Tussen experimenteren en opschalen - Martin Schulz en Marije Huiting

 

Podcast
Uit de school #5

Opschalen? met Hans Vermaak en Mark van Twist

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rik Peeters, Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Rik Peeters, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martin Schulz, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Jony Ferket
Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur