Experimenteren en Opschalen

Voorkant essay Experimenteren en Opschalen
Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz
Petra Ophoff
Marije Huiting
Hans Vermaak
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Dit essay gaat over de dynamiek van experimenteren en opschalen, in de context van maatschappelijke vraagstukken. Experimenteren en opschalen kan op vele manieren gebeuren en er gaat een palet van te maken keuzes achter schuil. Dit essay is geschreven voor 'ontwerpers van arrangementen': publieke functionarissen die voor een maatschappelijk vraagstuk waar ze bij betrokken zijn zoeken naar strategieën, arrangementen en handelingsopties om te zoeken naar nieuwe oplossingen. Het essay geeft inzicht in de keuzes die voorliggen als het gaat om experimenteren en opschalen en hoe experimenteren en opschalen zich tot elkaar verhouden. Er worden concepten, opties en zoekrichtingen beschreven die ontwerpers kunnen helpen om deze keuzes te maken en om strategisch te ontwerpen.

Bij het essay zijn ook werkbladen ontwikkeld, als instrument om gericht te zoeken en betekenis te geven aan de te maken keuzes en te volgen strategie. Er worden vragen aangereikt om tot het ontwerpen voor arrangementen voor experimenteren en opschalen te komen. 

Naast de werkbladen hebben we ook kennisclips opgenomen om de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek uiteen te zetten. Verschillende auteurs belichten elk een ander aspect van het onderzoek. In de teaser worden de centrale thema's van het essay kort besproken aan de hand van zeven vragen over Experimenteren en Opschalen. Voor het essay in vogelvlucht kunt u bij Martijn van der Steen terecht, en Martin Schulz legt uit hoe het essay en de werkbladen te gebruiken zijn. Bent u bezig met het vormgeven van een experiment? Kijk dan de kennisclips over experimenteren van Jorren Scherpenisse en Petra Ophoff. In de kennisclip van Hans Vermaak gaat het over opschalen, en Martin Schulz en Marije Huiting nemen u mee in de verschillende perspectieven op het 'tussen' tussen experimenteren en opschalen.

 

Experimenteren en Opschalen in zeven vragen

Experimenteren en Opschalen in vogelvlucht - Martijn van der Steen 

Hoe het essay en de werkbladen over Experimenteren en Opschalen te gebruiken - Martin Schulz

Experimenteren - Jorren Scherpenisse en Petra Ophoff

Opschalen - Hans Vermaak

Tussen experimenteren en opschalen - Martin Schulz en Marije Huiting

 

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur