Nudges onderscheiden

Over de inbedding van gedragspsychologie in overheidsbeleid
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Ilsa de Jong
Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Strategie en toekomst

Wie de laatste jaren zijn oor te luisteren legt binnen delen van de Nederlandse ministeries zal verbaasd zijn over de nieuwe terminologie die sluipenderwijs zijn intrede heeft gedaan. In een beleidsoverleg op het ene ministerie vallen woorden als nudging, verliesaversie en het veranderen van de default option. Het andere ministerie heeft het over keuzearchitectuur, asso- ciatief gedrag en heuristieken. Een nieuwe taal lijkt zijn intrede te doen in de beleidsomgeving, en als gevolg daarvan wordt ook een nieuwe praktijk zichtbaar. Kennis en ervaringen uit de gedragspsychologie dringen via die nieuwe taal de wereld van beleid en bestuur binnen; waar psychologische inzichten tot voorheen niet, nauwelijks, of hoogstens impliciet werden toegepast.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur