Nudges onderscheiden

Over de inbedding van gedragspsychologie in overheidsbeleid
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Ilsa de Jong, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Strategie en toekomst

Wie de laatste jaren zijn oor te luisteren legt binnen delen van de Nederlandse ministeries zal verbaasd zijn over de nieuwe terminologie die sluipenderwijs zijn intrede heeft gedaan. In een beleidsoverleg op het ene ministerie vallen woorden als nudging, verliesaversie en het veranderen van de default option. Het andere ministerie heeft het over keuzearchitectuur, asso- ciatief gedrag en heuristieken. Een nieuwe taal lijkt zijn intrede te doen in de beleidsomgeving, en als gevolg daarvan wordt ook een nieuwe praktijk zichtbaar. Kennis en ervaringen uit de gedragspsychologie dringen via die nieuwe taal de wereld van beleid en bestuur binnen; waar psychologische inzichten tot voorheen niet, nauwelijks, of hoogstens impliciet werden toegepast.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
J.R. de Hoog, Mark van Twist, Albert Meijer, Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Erna Ovaa, Wim van den Boogaard
Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Jorren Scherpenisse, Nancy Chin-A-Fat, Martijn van der Steen
Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur