Systematisch maatwerk

Green Deals als vorm van strategische netwerksturing
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Martin Schulz
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Green Deals, City Deals en Health Deals zijn mogelijk de bekendste vormen van deals die de overheid thans sluit. Het sluiten van een deal is voor de overheid een manier om sturend op te treden in netwerken. In dit essay wordt ingegaan op de betekenis van Green Deals als vorm voor strategische netwerksturing. Die betekenis is tweeledig. Ten eerste bieden Green Deals een vorm voor het systematiseren van het in netwerken vaak zo nodige maatwerk. Ten tweede kunnen Green Deals bijdragen aan het creëren van opwaartse dynamiek in netwerken die leidt tot een maatschappelijke transitie. Daarbij staat dan minder het sluiten van individuele deals centraal (deal making) en meer de stroom aan deals (deal flow). Het essay is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken tot stand gekomen in het kader van de evaluatie van Green Deals. Met het essay beogen wij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de deal als vorm voor strategische netwerksturing.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom. Hoe kan je effectief sturen in omstandigheden waarin je niet volledig ‘in control’ bent? Aan de hand van een aantal casussen is gekeken welke strategieën de overheid kan inzetten om te sturen in een vernetwerkte samenleving

Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie. In opdracht van de stichting IKPOB richt dit essay zich op de functie van de bestuursdienst. Bestaat de ideale invulling van de bestuursdienst? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein. Hoe verhouden sociale ondernemers zich tot de overheid en tot elkaar? Is sociaal ondernemerschap een aanvulling op overheidsdienstverlening? Of komt het ervoor in de plaats?

Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta. De regeringscommissie is een bijzondere staatsrechtelijke en institutionele figuur, ingesteld voor een onderwerp dat betrekking heeft op de zeer lange termijn en een potentieel groot gevaar, maar ook omgeven is met onzekerheid en tegenstrijdige beeldvorming.

Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur