Nieuwe publicatie - Governance voor transities

Governance voor transities

In veel transities is sprake van een samenwerking tussen marktpartijen en overheidsorganisaties. Wanneer we kijken naar de transitie naar een circulaire economie zien we dit ook: hierin heeft de overheid een aandeel, maar vertrouwt ook vooral op bedrijven en ondernemers om stappen te zetten. Om deze samenwerking vorm te geven, wordt door de overheid een governance vormgegeven. Bij het invullen van deze governance worden keuzes gemaakt.   In dit essay beschrijven de auteurs vanuit het perspectief van structuur, strategie en cultuur de dilemma’s die spelen in de governance voor de transitie naar een circulaire economie. In de huidige governance zijn deze keuzes niet altijd expliciet gemaakt, zij zijn impliciet ontstaan doordat het proces zich zo gevormd heeft.   In het essay reiken wij coping strategieën aan waarmee deze dilemma’s hanteerbaar te maken zijn. Is het mogelijk om voorbij de keuze voor één kant van het dilemma te komen, waardoor na verloop van tijd de nadelige consequenties van de keuze ertoe leidt dat de governance ingericht wordt op de andere kant van het dilemma, en een pendulebeweging ontstaat. Hierin zien wij namelijk het meta-dilemma: de keuze tussen een permanente governance en een governance die te zien is als uitdrukking van permanente tijdelijkheid.

Klik hier voor het essay.

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook