Publicatie: Buiten-gewoon werk

Voorkant essay

In 2020 deed de NSOB onderzoek bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), dat valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij ondersteunen gemeenten, migrantengemeenschappen en professionals in het sociale domein op het gebied van radicalisering, weerbaarheid, extremisme en polarisatie. In dit essay wordt de aard van het werk van de ESS in bestuurskundige termen gevat. Dit essay was gereed in april 2020, maar wordt nu pas openbaar. 

Download hier de publicatie. 

Deel dit artikel via TwitterLinkedInFacebook