drs.
C.
Christiaan
van der Kaaij
onderzoeker / opleidingsmanager
070 - 3024916
drs. C. (Christiaan) van der Kaaij

Christiaan van der Kaaij is sinds 2022 verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en betrokken bij diverse onderzoeks- en opleidingstrajecten. Hij is onder meer opleidingsmanager van het Leeratelier Strategie en het Leeratelier Vakmatig Deals Sluiten. Ook verricht hij redactionele werkzaamheden voor de NSOB-podcast 'Uit de School'. Eerder studeerde Christiaan Bestuurskunde (bachelor) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar hij ook de master Governance & Management van Complexe Systemen heeft afgerond. Als afronding van die master heeft Christiaan in het voorjaar van 2022 stage gelopen bij de NSOB en onderzoek gedaan naar de manier waarop lokale overheden sturen op gevolgen van digitalisering in de publieke ruimte. Hierna heeft hij het traineeship van de NSOB doorlopen en sinds augustus 2023 is hij als onderzoeker en opleidingsmanager werkzaam.

Christiaan was eerder werkzaam als beleidsmedewerker en -adviseur op het gebied van onder meer leerlingenvervoer, voortijdig schoolverlaters, subsidies en cultuur bij een middelgrote (centrum)gemeente (85.000 inwoners) in Zuid-Holland.

Publicatie portfolio

Intelligent bestuur verbeeld(t)

Modell(er)en van openbaar bestuur

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Christiaan van der Kaaij
Inclusief podcast
Inclusief podcast

Afwachten en anticiperen

Hoe de gemeente Amsterdam stuurt op ontwikkelingen in het digitale publieke domein

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Georgina Kuipers, Christiaan van der Kaaij, Henk den Uijl, Valerie Frissen, Jorgen Schram
Thema's
Strategie en toekomst

Omgaan met onbegrepen gedrag

Dilemma's in de samenwerking en informatie-uitwisseling rondom personen met verward gedrag

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Christiaan van der Kaaij, Ninske Repko, Jorren Scherpenisse, Laura Schröer, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Overleg in Beweging

30 jaar overleg tussen overheid en samenleving in de fysieke leefomgeving

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Marije Huiting, Myrthe van Delden, Christiaan van der Kaaij, Marise van 't Wout, Mark van Twist