De uitdaging van uitkeren

Verstandig verantwoorden in het licht van veranderende financiële verhoudingen
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Toezicht en naleving

Het uitkeren van financiële middelen van het Rijk aan provincies en gemeenten lijkt op het eerste oog een tamelijk eenvoudig en rechtlijnig proces. Geld wordt door het Rijk uitgekeerd aan medeoverheden. Soms zijn die middelen vrij besteedbaar, soms zijn ze gekoppeld aan specifieke beleidsdoelstellingen. Afhankelijk van het type uitkering wordt er wel of geen verantwoording afgelegd over de besteding ervan. Toch is de praktijk een stuk minder eenvoudig, en is de ‘praktijk van uitkeren’ met enige regelmaat onderwerp van discussie. Zo zijn er signalen dat het stelsel te complex is; is er kritiek dat goede informatie-uitwisseling en verantwoording over de bestedingen ontbreekt; en wijzen verschillende partijen erop dat bij vrij besteedbare middelen toch bestedingsafspraken worden gemaakt, terwijl dat niet past bij de bestuurlijke verhoudingen.

In dit onderzoek naar de informatie-uitwisseling in het uitkeringsstelsel signaleren wij een aantal uitdagingen. Hoe om te gaan met de systeemverantwoordelijk van de Rijksoverheid terwijl er sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid van medeoverheden? Hoe kunnen overheden de informatie-uitwisseling en verantwoording goed laten aansluiten bij de complexe praktijk waarin zij steeds vaker in netwerken samenwerken en geldstromen met elkaar vermengen? Hoe kan de overheid vorm geven aan informatie-uitwisseling en verantwoording over de besteding van uitkeringen terwijl de effecten daarvan zich op verschillende momenten en termijnen manifesteren? [nieuwe alinea] In het essay reflecteren we op deze vragen, en werken we uit hoe overheden in hun verantwoording en informatie-uitwisseling kunnen omgaan met deze uitdagingen van uitkeren. We onderscheiden verschillende vormen van maatwerk in het afleggen van verantwoording die rijk, robuust en realistisch is, om zo te bij te dragen aan het ontwikkelen van informatie-uitwisseling tussen overheden die past bij de huidige sturingspraktijk en het type effecten dat met de bestedingen worden bereikt.

Gerelateerde publicaties

Nudges onderscheiden

Over de inbedding van gedragspsychologie in overheidsbeleid

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Ilsa de Jong, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Strategie en toekomst

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Esmé Cartens, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Jorgen Schram
Thema's
Strategie en toekomst

Spraakmakend leiderschap

De linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Marij Swinkels, Ilsa de Jong
Thema's
Politiek en bestuur

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken