Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht

10 jaar Leeratelier Toezicht en Naleving
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Ferdinand Mertens
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Thema's
Toezicht en naleving

Deze bundel vormt een platform voor inzichten over het toezicht; we brengen bijdragen bij elkaar die deels de ontwikkeling van het toezicht in de afgelopen tien jaar laten zien, maar ook bijdragen die meer vooruit kijken en agenderend zijn voor de komende periode. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: risicogericht toezicht, de invloed van Europese regelgeving, de rol van ‘evidence-based’ toezicht, ‘loops and lines’, de relatie met de media en strategisch gedrag van ‘inspectees’. De bundel werd opgesteld in het kader van 10 jaar Leeratelier Toezicht en Naleving van de NSOB.

Gerelateerde publicaties

Regulerende staat

Ontwikkeling van het toezicht door Inspecties 

Ontwikkeling van het toezicht door Inspecties. Sinds het midden van de jaren negentig verkeert het toezicht vanuit de overheid in een voortdurende staat van reconstructie. Nieuwe organisaties worden opgericht en bestaande worden gereorganiseerd, gefuseerd of nieuw gevormd. In dit essay wordt ingegaan op de achtergronden die tot deze verhoogde veranderaandacht geleid hebben.

Thema's
Toezicht en naleving

Verbindingen tussen instelling en stelsel in het onderwijstoezicht

Het toezicht op stelselniveau krijgt reële betekenis door het te relateren aan de praktijken die zich in en rondom het onderwijs voordoen. Maar de afstand tussen beide is groot. In dit essay verkent de NSOB in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheden om deze verbinding te maken.

Thema's
Toezicht en naleving

De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst

In het advies wordt voorgesteld om de positie van de Inspecteur-Generaal vast te leggen in een ‘Aanwijzing voor de Rijksdienst’ en de bijzondere kenmerken van de positie voor de gehele Rijksdienst in één regeling vast te leggen. Het advies is inmiddels in de Inspectieraad uitgebreid onderwerp van beraad geweest.

Thema's
Toezicht en naleving