nlen

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses. Binnen ons instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB is uitgerust met een gerenommeerde staf van wetenschappers, experts en practitioners die kritisch, maar altijd toepasbaar reflecteren op bestuurlijke praktijken. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze opleidingen.

 

/* –Dit blok is uitgezet.. Deze tekst verwijderen als hij weer aangezet wordt — padding top en bottom van de ROW was 40px*/

Opleiding (>1 jaar)

Promotieprogramma

Excellente professionals die de volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling.Schaal: n.v.t. | Duur: drie jaar
Startdatum: december 2019
Lees meer
Het promotieprogramma van de NSOB daagt excellente professionals uit om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling door hun rijkdom aan praktijkkennis om te zetten in een academische promotie. In een 3-jarig programma begeleiden we promovendi van een globaal onderzoeksidee naar de drempel van een academisch proefschrift. 
Meer details

Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein

Directeuren Schaal: 16 | Duur: 10 maanden
Startdatum: 5 september 2019
Lees meer
In dit inspirerende en intensieve leertraject gaat u de confrontatie aan met cruciale ontwikkelingen binnen én rondom het publiek domein. U leert hoe u en uw organisatie(s) in complexe beleids-, uitvoerings- en toezicht netwerken waarde kan toevoegen. 
Meer details

Metropool

Ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau Schaal: 11, 12, 13 | Duur: 15 maanden
Startdatum: woensdag 30 oktober 2019
Lees meer
Metropool is een ontwikkeltraject bestemd voor ambtelijke professionals die zich bezighouden met strategische vraagstukken op grootstedelijk niveau (schaal 11-13). Voor hen biedt Metropool een solide basis voor doorgroei naar een volgende beleids- of managementfunctie, dan wel een andere spilfunctie binnen de organisatie.
Meer details

Leernetwerk

Topfunctionarissen in de trias politicaSchaal: 18+ | Duur: 3 jaar
Startdatum: maart 2020
Lees meer
Het NSOB Leernetwerk biedt topfunctionarissen uit het openbaar bestuur en publiek domein een inspirerende ontmoetingsplaats waarin zij kennis maken met (de inzichten van) gerenommeerde topwetenschappers en ervaren practitioners.
Meer details

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Managers in de schalen 14 en 15 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisatiesSchaal: 14 en 15 | Duur: 15 maanden
Startdatum: 3 september 2019
Lees meer
De IML biedt verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst. In deze leergang staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext.
Meer details

Master of Public Administration (MPA)

Publieke professionals op strategische positiesSchaal: 12, 13, 14 | Duur: 22 maanden
Startdatum: 26 november 2019
Lees meer
De MPA is de executieve masteropleiding voor high potentials in het openbaar bestuur. De MPA stelt deelnemers in staat effectiever bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van beleid en management.
Meer details

Leeratelier (<1 jaar)

Leeratelier Strategie in Netwerken

Voor alle ambtenaren die strategisch willen opereren in netwerkenSchaal: 11 t/m 14 | Duur: 3 maanden
Startdatum: 1 oktober 2019
Lees meer
In het leeratelier Strategie in Netwerken bespreken we verschillende soorten netwerken die er zijn en de dilemma’s die ontstaan in formele én informele netwerken. Het leeratelier biedt deelnemers praktische handvatten om zowel binnen- als buiten de eigen organisatie strategisch te opereren in netwerken. 
Meer details

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hoge scholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen Schaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 14 november 2019
Lees meer
In dit leeratelier zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. Daarbij daagt het deelnemers uit om relevante inzichten te verbinden aan de eigen werkpraktijk en te reflecteren op het Hoger Onderwijs van nu, én de toekomst.
Meer details

Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN)

Professionals in de toezichtpraktijkSchaal: 12 t/m 16 | Duur: 9 maanden
Startdatum: 19 september 2019
Lees meer
Het leeratelier Toezicht en Naleving brengt professionals, die veelal op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken of die zich als zodanig willen ontwikkelen, de concrete kernvaardigheden voor de ontwikkeling van het toezicht bij. 
Meer details

Leeratelier Strategie

Strategische professionals bij de overheid met minimaal 5-10 jaar werkervaringSchaal: 12 t/m 15 | Duur: 7 maanden
Startdatum: 26 november 2019
Lees meer
In het Leeratelier Strategie wordt strategie niet bezien als iets wat organisaties ‘hebben’, maar juist als iets wat mensen ‘doen’. In dit leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van strategie.
Meer details

Leeratelier Inclusief Leiderschap

Leidinggevenden in de publieke sectorSchaal: 14-16 | Duur: 8 dagdelen
Startdatum: Voorjaar 2020 (onder voorbehoud)
Lees meer
Het leeratelier Inclusief Leiderschap daagt leidinggevenden uit om te werken aan een inclusievere organisatie. In 4 dagen gaan we aan de slag met een veelvoud aan invalshoeken op diversiteit en inclusie vanuit wetenschap en praktijk.
Meer details

Leeratelier Gedrag en Bestuur

Senior beleidsmakers (gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau)Schaal: | Duur: 6 maanden
Startdatum: 13 januari 2020
Lees meer
In het leeratelier Gedrag en Bestuur staat centraal hoe beleid kan worden versterkt door inzicht in menselijk gedrag te combineren met kennis over hoe dat gedrag gestuurd kan worden. Het biedt deelnemers praktische handvatten om binnen hun eigen werk mee aan de slag te kunnen.
Meer details

Overige opleidingen

Waarden van Zorg

Bestuurders met ruime eindverantwoordelijke ervaring in de gezondheidszorgSchaal: 15+ | Duur: 1 jaar
Startdatum: 30 januari 2019
Lees meer
Het programma Waarden van Zorg is een zoektocht met eindverantwoordelijke bestuurders naar waarden in de zorg. Ontmoetingen met mensen uit andere werelden, confrontatie met praktijken uit andere domeinen en bezinning op (zorg) vanzelfsprekendheden kunnen helpen om eigen antwoorden op te sporen. 
Meer details

Kenniswerkplaats Vrijmoedig Vernieuwen

Voor mensen die werken aan vernieuwing rond maatschappelijke organisatiesSchaal: 13+ | Duur: 10 maanden
Startdatum: Najaar 2020 (onder voorbehoud)
Lees meer
De Kenniswerkplaats Vrijmoedig vernieuwen is geschikt voor mensen die vrijmoedig willen staan tegenover vernieuwing; mensen die nu al met enig succes werken aan vraagstukken in hun eigen omgeving en die hard willen leren om dat nog effectiever te doen.
Meer details

Summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur

Ambtenaren en leidinggevenden die te maken hebben met integriteitsvraagstukken Schaal: schaal 14 t/m 17 | Duur: 2 dagen
Startdatum: 29 en 30 augustus
Lees meer
De summer course Integriteit in het Openbaar Bestuur gaat over de vraag hoe we naar integriteitsvraagstukken kunnen kijken in de woelige en misschien wel onveilige context van het openbaar bestuur. We gaan in twee dagen op zoek naar de grijze gebieden en rafelige randjes van integriteit, hoe u hier mee om kunt gaan en op kunt sturen.
Meer details
Over NSOB

Het Leeratelier Toezicht en Naleving gaf mij een breder perspectief op de wereld van toezicht. Je leert collega’s kennen van andere toezichthoudende instanties, dat is boeiend omdat je verschillen en overeenkomsten in het toezicht leert kennen. Het programma heeft een heldere structuur maar geeft tegelijkertijd veel variatie. Dit wordt versterkt door een diversiteit aan gerenommeerde docenten, die ieder vanuit hun discipline informatie aanreiken die bijdragen aan het ‘vak’ van toezichthouder. Het inzetten op bereiken van maatschappelijke waarde is belangrijk voor mijn werk bij de inspectie, het volgen van de leergang heeft me daar veel handvatten voor aangereikt.

mr.drs. Erwin Pietersma | Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | alumnus