Eigenaarschap in het passend onderwijs

Voorkant essay Eigenaarschap in het passend onderwijs
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martin Schulz, Marije Huiting, Martijn van der Steen

In dit essay reflecteren we op de vraag hoe eigenaarschap in het passend onderwijs versterkt kan worden, door het passend onderwijs te bezien vanuit het perspectief van een ‘common’:  een collectieve voorziening die voor iedereen (binnen de doelgroep) toegankelijk is, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van rivaliserend gebruik. Door passend onderwijs te zien als een gezamenlijke, te delen voorziening, ontstaat een nieuw perspectief om de rol van schoolbesturen in het verdelen van de ‘common’ te duiden. Dit heeft ook betekenis voor hoe het ministerie van OCW kan sturen op de ontwikkeling van meer eigenaarschap in het passend onderwijs. 

In onze reflectie staan drie uiteenlopende perspectieven op eigenaarschap centraal, namelijk een juridisch, economisch en sociaal-maatschappelijk perspectief. Elk van deze perspectieven kent een eigen invulling van eigenaarschap. Hoewel de huidige inrichting van het passend onderwijs elementen bevat van alle drie de perspectieven, blijkt het sociaal-maatschappelijke perspectief het minst aanwezig. Het juridische perspectief komt daarentegen het sterkst terug. Dit heeft als risico dat het het passend onderwijs onbedoeld kan reduceren tot een verplicht uit te voeren taak, in plaats van een maatschappelijke opdracht die schoolbesturen oppakken omdat ze dit zelf belangrijk vinden. Terwijl het verdelen van de common van passend onderwijs wordt begrensd door het juridische en het financiële perspectief, zit in het sociaal-maatschappelijke perspectief nu juist de ruimte voor eigenheid. Het ontwikkelen van het sociaal-maatschappelijke perspectief biedt zodoende mogelijkheden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om de common van het passend onderwijs naar eigen inzicht te vormen en te verdelen. 

Gerelateerde publicaties

De publieke waarde(n) van Open Data

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Albert Meijer, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea Frankowski
Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen, Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Albert Faber, Andrea Frankowski, Frank Norbruis
Thema's
Toezicht en naleving