Impliciete politiek

Noord-Brabants erfgoed: een verhaal van stille sturing
NSOB | Essay Impliciete politiek
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Paul Frissen, Henk den Uijl, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Wat erfgoed is staat niet in de sterren geschreven.  Wat het is, is wat de provincie zegt dat het is. Daarmee is het bij uitstek politiek, preciezer nog: cultuurpolitiek. Deze politieke definitie is bepalend voor de wijze waarop de provincie sturing van het erfgoeddomein vormgeeft.  In Nederland is cultuurpolitiek echter een weinig gehanteerde term. Sterker nog, cultuurpolitiek is van oudsher een impliciete politiek. Dat heeft alles te maken met het Thorbecke adagium: ‘De regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst.’ Maar hoe wordt er eigenlijk sturing gegeven aan erfgoed, en op basis van welke perspectieven? Daar gaat dit essay over.

De beleidsafdelingen erfgoed in de meeste provincies zijn relatief klein ten opzichte van andere beleidsafdelingen. Ze hebben (soms spreekwoordelijk, soms letterlijk) het laatste en kleinste kamertje in de gang tot hun beschikking. De politieke onzichtbaarheid kan zich ook vertalen in ambtelijke onzichtbaarheid, en dat kan het lastig maken erfgoedbelangen op de voorgrond te krijgen. De ambtenaren bepalen voor een belangrijk deel het provinciale erfgoedbeleid, en zij hebben dus relatief veel beleidsruimte. Er is vaak sprake van politieke luwte, en dat leidt tot stille sturing: impliciete politiek. We analyseren verschillende sturingsinstrumenten die de provincie kan inzetten om sturing te geven aan het erfgoeddomein, en hebben daarbij speciale aandacht voor verschillende discoursen over wat de betekenis van erfgoed is in de samenleving.

 

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Philip Karré, Ellen Wiemer, Rik Peeters, Hera Tseng, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Paul Frissen, Philip Karré, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Strategie en toekomst

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul Frissen, Jaap van der Spek, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse