Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ
Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Paul Frissen
Philip Karré
Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

In dit essay wordt kritisch stilgestaan bij de ontwikkelingen die het veld van de JGZ kenmerken. Ook komt de voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de JGZ aan de orde en de daarbij te verwachten dynamiek.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Hoe vindt de wisseling van kabinet, in feite een wisseling van de macht, plaats? Hoe verloopt het ambtelijke proces dat daarbij hoort, wat doen ambtenaren om de kabinetswissel voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen?

Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. In opdracht van het Ministerie van BZK geeft dit essay inzicht in de mogelijke rol van vertrouwen in overheidssturing. Enerzijds kan vertrouwen lucratief en productief zijn. Anderzijds is er weinig tot niets om op terug te vallen als er iets mis gaat met vertrouwen.

Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Dit essay gaat het over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam.

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Het ministerie van SZW wil ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW en de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Thema's
Sturen in netwerken