Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid
Voorpagina rapport tussen staat en menselijke maat
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting

Dilemma’s van handhaving in de sociale zekerheid – Kan de overheid wel maatwerk leveren?   Het afgelopen jaar werd ons land meermaals opgeschrikt door verhalen over vermeend ‘hardvochtig’ optreden van instanties in de sociale zekerheid. Naast de Toeslagenaffaire haalde ophef over een boete voor een bijstandsgerechtigde in Wijdemeren (zij had ontvangen boodschappen niet gemeld bij de gemeente) het landelijke nieuws. De kritiek op de strenge aanpak van burgers die, regelmatig onbewust en onbedoeld, regels overtreden toont een kentering in het denken over wat passende handhaving is in de sociale zekerheid.  

We onderzochten op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat voor burgers, handhavers en andere betrokkenen (bij het UWV, de SVB en bij gemeenten) dilemma’s zijn bij handhaving in de sociale zekerheid. We constateren dat er diverse kwesties spelen, zowel op beleidsniveau als in de uitvoeringspraktijk. De proportionaliteit en evenredigheid van terugvorderingen en boetes maar ook van waarschuwingen en maatregelen zoals kortingen en stopzettingen staan ter discussie. Hoewel meer ‘menselijke maat’ in handhavingsbeleid nu als oplossing wordt aangedragen, zijn daar stevige kanttekeningen bij te plaatsen: kan de overheid wel maatwerk leveren?    

Podcast
Uit de school #4

Tussen staat en menselijke maat met Esmah Lahlah

Gerelateerde publicaties

De publieke waarde(n) van Open Data

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Albert Meijer, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea Frankowski
Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen, Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Albert Faber, Andrea Frankowski, Frank Norbruis
Thema's
Toezicht en naleving