Vorm geven aan verschil

Voorkant essay Vorm geven aan verschil
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Paul Frissen
Martin Schulz
Marije Huiting
Thema's
Politiek en bestuur

De dualisering van het gemeentebestuur is inmiddels twintig jaar geleden ingevoerd. Onder het dualisme worden, net als voorheen onder het monisme, alle gemeenten op dezelfde manier bestuurd. Dat is wonderlijk als we bedenken dat politiek meervoudig is: wat in Lelystad werkt, kan in Tilburg misschien niet en wat in Groningen politiek passend wordt geacht, kan in Maastricht onbespreekbaar zijn. Iedere gemeente heeft haar eigen politieke geschiedenis, cultuur en constellatie. In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Hoe vindt de wisseling van kabinet, in feite een wisseling van de macht, plaats? Hoe verloopt het ambtelijke proces dat daarbij hoort, wat doen ambtenaren om de kabinetswissel voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen?

Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

In dit essay wordt kritisch stilgestaan bij de ontwikkelingen die het veld van de JGZ kenmerken. Ook komt de voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de JGZ aan de orde en de daarbij te verwachten dynamiek.

Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. In opdracht van het Ministerie van BZK geeft dit essay inzicht in de mogelijke rol van vertrouwen in overheidssturing. Enerzijds kan vertrouwen lucratief en productief zijn. Anderzijds is er weinig tot niets om op terug te vallen als er iets mis gaat met vertrouwen.

Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Dit essay gaat het over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam.