Vorm geven aan verschil

Voorkant essay Vorm geven aan verschil
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Paul Frissen, Martin Schulz, Marije Huiting
Thema's
Politiek en bestuur

De dualisering van het gemeentebestuur is inmiddels twintig jaar geleden ingevoerd. Onder het dualisme worden, net als voorheen onder het monisme, alle gemeenten op dezelfde manier bestuurd. Dat is wonderlijk als we bedenken dat politiek meervoudig is: wat in Lelystad werkt, kan in Tilburg misschien niet en wat in Groningen politiek passend wordt geacht, kan in Maastricht onbespreekbaar zijn. Iedere gemeente heeft haar eigen politieke geschiedenis, cultuur en constellatie. In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Philip Karré, Ellen Wiemer, Rik Peeters, Hera Tseng, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Paul Frissen, Philip Karré, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Strategie en toekomst

Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul Frissen, Jaap van der Spek, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse