Vormgeven aan interactie

Hoe overheid en maatschappelijke initiatiefnemers tot samenwerking komen bij leefomgevingsvraagstukken
Kaft essay
Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Jorgen Schram, Eva Kunseler, Pia Nabielek, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Voor overheden vormt de inrichting van de leefomgeving een grote uitdaging. Niet alleen zijn er inhoudelijke uitdagingen als het gaat om het optimaal benutten van schaarse ruimte én verduurzamen – ook dient men om te gaan met een gepolariseerd speelveld met uiteenlopende en tegenstrijdige opvattingen wat, waar en wanneer nodig is en wie daarvoor aan zet is. Ingrepen in de leefomgeving hebben daarbij vaak grote impact op het leven van burgers. Neem bijvoorbeeld de bouw van windturbines: wat voor overheden een verduurzamingsopgave is, kan voor burgers een vraagstuk van woonkwaliteit en voor bedrijven een potentieel verdienmodel zijn.

In dit essay gaan NSOB en PBL op zoek naar een antwoord op de vraag hoe overheid en samenleving rond leefomgevingsvraagstukken elkaar ontmoeten en hoe zij in interactie met elkaar proberen te komen tot oplossingen. Dit doen we door vanuit verschillende perspectieven naar een aantal casussen te kijken waar sprake is van samenwerking, scheiding of strijd. We laten zien dat er ingesleten, bestaande patronen zijn binnen overheidsorganisaties en aan de zijde van maatschappelijke initiatieven die niet vanzelf leiden tot productieve interactie. De 'fit' tussen overheid en maatschappelijke initiatieven komt dan niet uit de verf (samenwerking), ze gaan elk hun eigen weg (scheiding) of er ontstaan flinke botsingen (strijd).

We betogen dan ook dat interacteren in zichzelf niet lastig is, maar om interactie productief te maken wel meer nodig is. Bereidheid vanuit overheid en samenleving om elkaars perspectieven op hetzelfde leefomgevingsvraagstuk te leren (h)erkennen én benutten is daarbij cruciaal. De leefwereld van de burger is echt, maar de systeemwereld van de overheid is net zo echt. Om interactie te laten slagen dienen zowel overheid als samenleving hun bijdrage te leveren. Soms door dingen (zelf) te doen, maar ook door soms dingen (aan de ander) te laten. Dit is een uitdaging en vraagt aan beide kanten om een investering. Een productieve interactie ontstaat in de meeste gevallen immers zeker niet 'zomaar'.

Podcast
Uit de School #16

Vormgeven aan interactie met Mieke Elzenga, Eva Kunseler en Jorgen Schram

Gerelateerde publicaties

Van voortgang boeken naar bestemming kiezen 

Strategisch kiezen om de decentralisaties te realiseren

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Jorgen Schram
Thema's
Strategie en toekomst

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Mark van Twist, Jorgen Schram, Daphne Bressers, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Esmé Cartens, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Jorgen Schram
Thema's
Strategie en toekomst

Vormgeven aan verantwoording

Publieke verantwoording in de Jeugdhulp: een handboek voor praktisch houvast

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Jorgen Schram, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Tom van Yperen
Thema's
Toezicht en naleving

Speltechnieken in beleid

Verkenning van gamification in de woningmarkt

Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Jorgen Schram, Bastiaan Stafforst
Thema's
Strategie en toekomst