Zweven en zwoegen op Zuid

Een kroniek over de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid
Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Jorgen Schram
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Ondermijnende criminaliteit is in Rotterdam Zuid al jaren een indringend en ingewikkeld probleem. Een probleem dat bovendien sterk is verweven met thema’s als armoede, werkloosheid en huisvesting. De aanpak hiervan vergt dan ook samenwerking tussen vele overheidsorganisaties. Daarom is in 2014 de integrale aanpak Hartcore tot stand gekomen; een samenwerking tussen de politie, het OM, de gemeente Rotterdam, de Belastingdienst, het Veiligheidshuis, het RIEC en het NPRZ. Wat Hartcore zou gaan worden, is niet vooraf bedacht. Wat wel duidelijk was, is dat de maatschappelijke opgave van Rotterdam Zuid centraal zou komen te staan. 

De kroniek laat zien hoe deze bijzondere en vernieuwende aanpak van “ondermijning” gaandeweg tot stand komt. In de kroniek belichten we hoe belangrijk een gedeeld besef van de historie en wortels van het gebied is. Daarnaast zien we hoe de samenwerking versterkt wordt door het gezamenlijk ontwikkelen van taal en verhaal, het combineren van kennis en kunde en een aanpak van ‘pragmatisch innoveren’. Uiteindelijk komt daarbij ook steeds meer het besef naar voren, dat Zuid alleen duurzaam kan verbeteren als het óók op eigen kracht gebeurt. In het laten verwezenlijken van dat potentieel schuilt in onze ogen de kracht van de aanpak van Hartcore.

Gerelateerde publicaties

Van voortgang boeken naar bestemming kiezen 

Strategisch kiezen om de decentralisaties te realiseren

De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten een omvangrijke en complexe opgave. De vraag die nu opkomt is of en hoe de deadline van 1 januari 2015 nog kan worden behaald? Over die vraag gaat dit essay.

Thema's
Strategie en toekomst

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen

Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Dit essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma’s rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd.

Thema's
Strategie en toekomst

Vormgeven aan verantwoording

Publieke verantwoording in de Jeugdhulp: een handboek voor praktisch houvast

Met de decentralisaties in de jeugdhulp per 1 januari 2015 werken steeds meer gemeenten samen met andere partijen. Deze andere manier van werken zorgt ook voor een steeds groter wordend ‘grijs gebied’ waarin niet duidelijk is wie, wanneer en waarover verantwoordelijk is en verantwoording moet afleggen. Dit handboek laat zien wat alternatieve vormen van verantwoording zijn en welke verschillende

Thema's
Toezicht en naleving

Speltechnieken in beleid

Verkenning van gamification in de woningmarkt

De toepassing van speltechnieken in een niet-gesimuleerde context - gamificiation - kan in potentie een meerwaarde vormen voor het sturingsrepertoire van de overheid. Er zijn steeds meer voorbeelden bekend van toepassingen van gamification in de publieke sector, waarbij spelelementen worden ingezet om iets leuker of gemakkelijker te maken en ander gedrag te stimuleren. Maar op welke wijze kan dit

Thema's
Strategie en toekomst