Overzicht van publicaties

Publicatiejaar

Speels (be)sturen

Een verkenning van toepassingen van gamification in het publieke domein: het toepassen van spelelementen in een niet gesimuleerde context om mensen te motiveren gewenst gedrag te vertonen

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Aart Verloop, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

In cirkels sturen?

Reflecties over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Ilsa de Jong, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Daphne Bressers, Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Daphne Bressers, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Sedimentatie in sturing

Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken