Toekomst geven aan tussenland

Samenwerking bij het (verder) vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe
Essay Toekomst geven aan tussenland
Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Laura Schröer, Martin Schulz, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Vakantieparken zijn al jarenlang tussenland. Ze zijn geen stad en geen land, niet de kern en niet de periferie. Ze vallen als bestemming tussen alle beleidsaandacht in. Veel vakantieparken redden zich prima en ontwikkelen zich ook in tijden van stijgende gasprijzen en een maatschappelijke roep om verduurzaming voortvarend verder. Maar voor een substantieel deel van de parken is dat anders. Ze zijn al vele jaren potentiële locaties voor overlast, verloedering, permanente bewoning en zelfs ondermijnende criminaliteit.

In dit essay – dat is geschreven op verzoek en in opdracht van het Veluwse programma Vitale Vakantieparken – bespreken de auteurs drie belangrijke aspecten van de aanpak die nodig is om vakantieparken in hun oude glorie te herstellen. Ten eerste is er de inhoudelijke aanpak van de problematiek waarbij het gaat om het omkeren van neerwaartse dynamiek. Ten tweede is er de strategie die dingen doen als kern heeft en ambiguïteit en strategisch incrementalisme benadrukt. Ten derde gaat het om de samenwerking waarbij de vraag steeds is wie er werkelijk skin in the game heeft.

Vakantieparken uit hun huidige positie van tussenland halen, is een kwestie van de lange adem, zo betogen de auteurs – waarmee de huidige aanpak eerder te zien is als het einde van het begin, dan het begin van het einde

Gerelateerde publicaties

Omgaan met verlies in transities

Voorbij een focus op koplopers

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Laura Schröer
Thema's
Strategie en toekomst

Het terugkerend verlangen naar regie

Over de vraag hoe belangen van landbouw, natuur en vitaal platteland stevig te behartigen zijn in vele spelen met vele andere legitieme belangen

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Katrien Termeer, Geert Teisman, Martijn van der Steen, Laura Schröer
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Eindrapport

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Rachel Greer, Roel van Raak, Laura Schröer, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Sebastian Wijnands, Petra Ophoff, Myrthe van Delden, Wiljan Hendrikx, Laura Schröer, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Politiek en bestuur

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS augustus 2020 - februari 2021

Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de tweede golf van de coronacrisis door VWS

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Myrthe van Delden, Laura Schröer, Sebastian Wijnands, Nancy Chin-A-Fat, Petra Ophoff, Wiljan Hendrikx, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur