Kijk op kaders

Perspectieven op kaderstelling voorbij NPM
Voorkant essay Kijk op kaders
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Marije Huiting, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt voor een literatuuronderzoek naar perspectieven op kaderstelling voorbij New Public Management (NPM). Ten behoeve van de gedachtevorming over bovenstaande vraag is actuele internationale bestuurskundige literatuur in kaart gebracht, omdat die kan helpen zicht te krijgen in actuele visies op het functioneren van organisaties op afstand, juist ook in relatie tot kaderstelling. In de achtergrondnotitie wordt deze literatuur uitvoerig besproken, in het discussiepaper wordt vervolgens geschetst welke algemene kwesties naar voren komen in de bestudeerde literatuur en welke dilemma’s en discussiepunten daaruit volgen ten aanzien van de toekomstige vormgeving van de kaderstelling.  

De achtergrondnotitie is hier te lezen. 

Gerelateerde publicaties

Vorm geven aan verschil

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Paul Frissen, Martin Schulz, Marije Huiting
Thema's
Politiek en bestuur

Eigenaarschap in het passend onderwijs

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martin Schulz, Marije Huiting, Martijn van der Steen

Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Marije Huiting, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

Post-NPM perspectieven

Achtergrondnotitie bij discussiepaper Kijk op Kaders

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Marije Huiting, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Experimenteren en Opschalen

Hoe ministeries zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz, Petra Ophoff, Marije Huiting, Hans Vermaak, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst
Inclusief podcast
Inclusief podcast