Onzichtbaar, maar onmisbaar

Onzichtbaar, maar onmisbaar
Lessen over samenwerking in de executiekiten bij de implementatie van de herzieningswet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB)
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Marije Huiting
Bruno Koopmans
Martin Schulz
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

In dit essay nemen we een kijkje onder de motorkap van de samenwerking in de uitvoering van de herzieningswet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Centrale vraag is hoe de ketenpartners van de executieketen hebben samengewerkt bij de implementatie van de wet USB. Om de samenwerking te duiden, is vanuit drie perspectieven gekeken naar de dynamiek in de samenwerking, respectievelijk benoemd als: taal, tijd en tafel.

De eerste invalshoek is tijd. Dat is het wanneer-perspectief. De samenwerking wordt op allerlei manieren in de tijd geplaatst. Er zijn belangrijke momenten, soms is er versnelling, dan weer vertraging en het maakt uit hoe ver de partners vooruitkijken of hoe ver ze terugkijken als ze samen aan het werk zijn. Partners in de keten hebben vaak verschillende ideeën over dergelijke aspecten van tijd en hoe die bij elkaar komen doet ertoe voor de samenwerking. De tweede invalshoek is die van de taal.  Het is het wat-perspectief. Wat er bij USB gebeurt, is in hoge mate een talige kwestie. Hoe betrokkenen iets benoemen, welke woorden ze kiezen, waarom ze die woorden gebruiken en welke verhalen ze daarmee bouwen, doet ertoe voor wat ze met elkaar doen en hoe ze samenwerken. De derde invalshoek benoemen we hier als die van de tafel. We bedoelen daarmee dat het ertoe doet welke actoren met elkaar al dan niet om de tafel zitten, aan welke tafels ze zitten en wat ze aan die tafels met elkaar doen. Dit is het wie-perspectief.

Aan deze drie perspectieven zijn lessen ontleend voor de ketensamenwerking in de executieketen, maar ook voor samenwerkingen op heel ander vlak. De samenwerking bij USB is met andere woorden de vindplaats voor de inzichten en overwegingen in dit essay, maar de wijze van rapporteren is bedoeld om er bredere reflectie, ook in andere casus (waar natuurlijk ook van alles speelt onder motorkap) mee mogelijk te maken.

 

 

 

Gerelateerde publicaties

Vorm geven aan verschil

In dit essay beargumenteren de auteurs dat het bij de aard van lokale politiek in Nederland past om na een periode van dualisme meer ruimte te krijgen en te bieden voor pluralisme in keuzes voor inrichting en werkwijzen. Van monisme en dualisme naar pluralisme in de lokale politiek.

Thema's
Politiek en bestuur

Eigenaarschap in het passend onderwijs

In dit essay reflecteren we op de vraag hoe eigenaarschap in het passend onderwijs versterkt kan worden, door het passend onderwijs te bezien vanuit het perspectief van een ‘common’: een collectieve voorziening die voor iedereen (binnen de doelgroep) toegankelijk is, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van rivaliserend gebruik. Door passend onderwijs te zien als een gezamenlijke, te delen

Trends in organiseren: een signalement van overheidsorganisaties van de toekomst

Op basis van een literatuurstudie is in dit essay gekeken wat internationaal genoemde trends en ontwikkelingen zijn die het organiseren van overheidsorganisaties de komende periode zullen beïnvloeden (en dat deels al doen). In het essay wordt een zestal thema’s besproken: adaptief bestuur, digitale overheid, operationele excellentie, 21st century skills, opgavegericht werken en autocratisering.

Thema's
Strategie en toekomst

Kijk op kaders

Perspectieven op kaderstelling voorbij NPM

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt

Thema's
Politiek en bestuur

Post-NPM perspectieven

Achtergrondnotitie bij discussiepaper Kijk op Kaders

Is het stelsel van kaderstelling nog passend en ondersteunend voor de ontwikkeling van de overheid, bijvoorbeeld als de ambitie is om beleid en uitvoering weer meer bij elkaar te brengen of de wens bestaat om de focus nadrukkelijker te leggen op het realiseren van maatschappelijke waarde? Dat is een belangrijke vraag in de brede evaluatie kaderstelling organisaties op afstand en het vertrekpunt

Thema's
Politiek en bestuur