Van bureaucraat en grenswerker

Over de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht van hogescholen
NSOB | publicatie Van bureaucraat en grenswerker
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Martin Schulz
Thema's
Toezicht en naleving

De secretaris heeft vaak een zichtbaar onzichtbare rol. Hij doet belangrijk werk, maar laat zich er niet op voorstaan. Hij is dienstbaar. Tot op heden is er dan ook weinig onderzoek gedaan naar de rol van secretaris.

In ‘Van bureaucraat tot grenswerker’ verkennen de auteurs de vraag hoe een raad van toezicht van een hogeschool voldoende onafhankelijke secretarisondersteuning voor zichzelf organiseert en op welke wijze de ondersteuning van de secretaris van belang is voor de professionalisering van de raad van toezicht. De auteurs presenteren een denkraam en een concreet instrument voor secretarissen en raden van toezicht om in goed gesprek invulling te geven aan de secretarisrol. Ook voor secretarissen in andere sectoren, zoals zorg, onderwijs of woningbouwcorporaties, en die niet alleen voor de raad van toezicht werken, maar bijvoorbeeld voor de raad van bestuur, kan het essay inspiratie bieden om over de eigen rol na te denken. 

Over dit essay is ook een artikel geschreven, lees het artikel hier.

Gerelateerde publicaties

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorgen Schram, Henk den Uijl, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Buiten-gewoon werk

Perspectief op de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Henk den Uijl, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Tussen staat en menselijke maat

Handhaving in de sociale zekerheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Henk den Uijl, Wiljan Hendrikx, Paul Frissen, Marije Huiting
Inclusief podcast
Inclusief podcast

Toekomst Nederlandse bloedvoorziening

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Henk den Uijl, Petra Ophoff, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst