drs.
J.M.
Jorgen
Schram
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024922
drs. J.M. (Jorgen) Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zijn proefschrift schrijft over burgeractivisme, en hoe dat van invloed is op toezicht.

Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan uiteenlopende onderzoeken binnen het openbaar bestuur. Veel van deze onderzoeken richten zich op thema’s rond toezicht, strategie, georganiseerde ondermijnende criminaliteit en politiek.

Vanuit zijn functie als opleidingsmanager is Jorgen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van diverse opleidingen (o.b.v. open inschrijving), thematische leertrajecten en incompany trajecten. Deze opleidingen concentreren zich veelal rond strategisch advies, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en governance en toezicht. Zo coördineert hij het leeratelier Strategie (LAS) en diverse incompany trajecten en is hij betrokken bij meerjarige opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie portfolio

Afwachten en anticiperen

Hoe de gemeente Amsterdam stuurt op ontwikkelingen in het digitale publieke domein

Publicatiejaar
2023
Auteur(s)
Georgina Kuipers, Christiaan van der Kaaij, Henk den Uijl, Valerie Frissen, Jorgen Schram
Thema's
Strategie en toekomst

In gesprek over strategie

Hoe het strategiseren in de praktijk van Justitie en Veiligheid vorm krijgt

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorgen Schram, Mark van Twist, Martijn van der Steen, Myrthe van Delden
Thema's
Strategie en toekomst

Strategisch vermogen (h)erkennen

Over het productief maken van strategische spanningen bij de provincie Utrecht

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorgen Schram, Sebastian Wijnands, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Ondermijningsbewustzijn

Aandacht voor de keerzijde van kansen bij de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Jorgen Schram, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Myrthe van Delden

De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning

Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Myrthe van Delden, Paul Frissen, Jorgen Schram, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst