drs.
J.M.
Jorgen
Schram
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024922
Jorgen Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zijn proefschrift schrijft over burgeractivisme, en hoe dat van invloed is op toezicht.

Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan uiteenlopende onderzoeken binnen het openbaar bestuur. Veel van deze onderzoeken richten zich op thema’s rond toezicht, strategie, georganiseerde ondermijnende criminaliteit en politiek.

Vanuit zijn functie als opleidingsmanager is Jorgen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van diverse opleidingen (o.b.v. open inschrijving), thematische leertrajecten en incompany trajecten. Deze opleidingen concentreren zich veelal rond strategisch advies, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en governance en toezicht. Zo coördineert hij het leeratelier Strategie (LAS) en diverse incompany trajecten en is hij betrokken bij meerjarige opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie portfolio

In gesprek over strategie

Hoe het strategiseren in de praktijk van Justitie en Veiligheid vorm krijgt

Wat als strategie of strategisch is aan te merken, is voor discussie vatbaar. De beelden over strategie binnen het openbaar bestuur zijn divers en variëren van heel positief tot heel negatief. Een goed gesprek voeren over strategie valt dan ook niet mee. In dit essay gaan we op zoek naar hoe strategie binnen de context van het ministerie van Justitie en Veiligheid vorm krijgt, en iets specifieker

Thema's
Strategie en toekomst

Strategisch vermogen (h)erkennen

Over het productief maken van strategische spanningen bij de provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil de komende jaren het strategisch vermogen versterken. Maar wat is dat eigenlijk strategisch vermogen? In dit essay gaan we op zoek naar wat strategie is, wat strategen doen, hoe strategisch vermogen eruit ziet en wat daarvoor nodig is om dit in praktijk vorm te geven.

Thema's
Strategie en toekomst

Ondermijningsbewustzijn

Aandacht voor de keerzijde van kansen bij de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid

Wanneer er ergens in de regio investeringen worden gedaan, zijn het niet alleen goedwillende ondernemers en burgers die er baat bij hebben. Ook criminelen profiteren van de economische kansen die ontstaan. In dit essay beschrijven we hoe de provincie Flevoland in het kader van de ondermijningsparagraaf Regio Deal Noordelijk Flevoland op zoek gaat naar mogelijkheden om structureel aandacht te

De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning

In dit essay reflecteren de auteurs op het fenomeen ondermijning, de rol van de provincie bij de aanpak ervan en de kwesties die daaruit voortkomen.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

In dit essay onderzoeken we hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst