drs.
J.M.
Jorgen
Schram
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024922
Jorgen Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zijn proefschrift schrijft over burgeractivisme, en hoe dat van invloed is op toezicht.

Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan uiteenlopende onderzoeken binnen het openbaar bestuur. Veel van deze onderzoeken richten zich op thema’s rond toezicht, strategie, georganiseerde ondermijnende criminaliteit en politiek.

Vanuit zijn functie als opleidingsmanager is Jorgen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van diverse opleidingen (o.b.v. open inschrijving), thematische leertrajecten en incompany trajecten. Deze opleidingen concentreren zich veelal rond strategisch advies, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en governance en toezicht. Zo coördineert hij het leeratelier Strategie (LAS) en diverse incompany trajecten en is hij betrokken bij meerjarige opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie portfolio

Dromen voor Doeners

Een reflectie op de werkwijze van Groene Cirkels

In dit essay brengen we de werkwijze van Groene Cirkels in beeld. Groene Cirkels is een vorm van innovatie waarin bedrijfsbelangen en verduurzaming samen gaan. Dat gebeurt langs een weg die elk van de betrokken partijen voor hen essentiële baten oplevert en die geen van hen alleen kan realiseren. Partijen zoeken naar een gemeenschappelijke droom waarin ze hun eigen strategische ambities kunnen

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken

Het Nieuwste Waterschap

Het Nieuwste Waterschap. Van A naar B, via B.

In opdracht van de Brabantse Waterschappen heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met BrabantKennis en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een toekomstverkenning voor de Brabantse Waterschappen uitgevoerd. De waterschappen willen naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de Brabantse Waterschapsbond doorkijken naar hun 100-jarig bestaan. Dit doen we door de

Thema's
Strategie en toekomst

Expliciete politiek

Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland

In dit essay betogen de auteurs dat de volgende stap in het werken met netwerksturing de normalisering is van de politiek in netwerksturing. Dat betekent het zo inrichten van werkprocessen, procedures en afspraken dat het primaat van de politiek ook bij netwerksturing geborgd is. Dat vereist inzet op drie samenhangende elementen: explicitering, institutionalisering en reflectie.

Thema's
Politiek en bestuur

Gemeenteraden Positioneren

Van professionaliseren naar politiseren

In dit essay bepleiten de auteurs dat het positioneren van de gemeenteraad geen kwestie is van professionaliseren, maar van politiseren. En dat politiseren een kwestie is van het balanceren van de strijd om het verschil (divergentie) en het vinden van gezamenlijkheid als hoogste bestuursorgaan door zelfbegrenzing (convergentie). Over en hoe een gemeenteraad dit balanceren vormgeeft en hoe de

Thema's
Politiek en bestuur

Vernieuwing van de verantwoording

Hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland

In dit essay reflecteren de auteurs op de wijze waarop digitalisering en dataficering publieke verantwoording vernieuwen bij de provincie Zuid-Holland.

Thema's
Toezicht en naleving