drs.
J.M.
Jorgen
Schram
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024922
Jorgen Schram

drs. Jorgen Schram is sinds 2014 als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij zijn proefschrift schrijft over burgeractivisme, en hoe dat van invloed is op toezicht.

Binnen de NSOB Denktank werkt hij aan uiteenlopende onderzoeken binnen het openbaar bestuur. Veel van deze onderzoeken richten zich op thema’s rond toezicht, strategie, georganiseerde ondermijnende criminaliteit en politiek.

Vanuit zijn functie als opleidingsmanager is Jorgen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van diverse opleidingen (o.b.v. open inschrijving), thematische leertrajecten en incompany trajecten. Deze opleidingen concentreren zich veelal rond strategisch advies, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en governance en toezicht. Zo coördineert hij het leeratelier Strategie (LAS) en diverse incompany trajecten en is hij betrokken bij meerjarige opleidings- en onderzoekstrajecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Jorgen studeerde eerder Bestuurskunde ‘Publiek Management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie portfolio

De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning

In dit essay reflecteren de auteurs op het fenomeen ondermijning, de rol van de provincie bij de aanpak ervan en de kwesties die daaruit voortkomen.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Actuele kwestie, klassieke afweging

Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

In dit essay onderzoeken we hoe de huidige governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid wordt ervaren en waar mogelijk ruimte zit voor verbetering en versterking richting de toekomst.

Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

Meer waarde(n) van screenen

Beoordelen van betrouwbaarheid als vak

In dit essay verkennen we of screenen als vak is aan te merken. Want wat is dat nu eigenlijk, een vak, welke aspecten spelen een rol en wat maakt screenen al dan niet tot een vak? Aan de hand van literatuur uit de beroepensociologie, de praktijk van Justis en een aantal aanverwante organisaties die zich ook bezighouden met ‘screenen’, waaronder de AIVD, KMar, politie, Inspectie SZW, Hoffmann

Thema's
Politiek en bestuur
Toezicht en naleving

Naar een nieuw fundament

Opgavegericht sturen, leren en verantwoorden bij de aanpak van ondermijning

Dit essay gaat over de zoektocht naar passende sturings- en verantwoordingsinformatie bij de aanpak van ondermijning. Het is tot stand gekomen op verzoek van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Thema's
Sturen in netwerken
Toezicht en naleving

Dromen voor Doeners

Een reflectie op de werkwijze van Groene Cirkels

In dit essay brengen we de werkwijze van Groene Cirkels in beeld. Groene Cirkels is een vorm van innovatie waarin bedrijfsbelangen en verduurzaming samen gaan. Dat gebeurt langs een weg die elk van de betrokken partijen voor hen essentiële baten oplevert en die geen van hen alleen kan realiseren. Partijen zoeken naar een gemeenschappelijke droom waarin ze hun eigen strategische ambities kunnen

Thema's
Strategie en toekomst
Sturen in netwerken